Geometrie podvozků – diagnostika, seřízení, výměna čepů, axiálního táhla.